Alle bijtjes helpen.....

Met uw bijdrage komen we tegemoet aan aanvragen om bijenteeltprojecten van - en voor -lokale gemeenschappen. Als BeeSupporter kunt u anoniem blijven of genoemd worden. U kunt zelf aangeven waar uw geld, tijd en goederen heen gaan, hoe u betrokken blijft en met welke frequentie wij u informeren over besteding en voortgang. 

Wilt u op de hoogte blijven van projecten, acties en activiteiten, schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. Ontvangt u het nieuws liever op papier, stuur dan een kort verzoek aan ons postadres.

collectebus africa.jpeg

1. In natura
Ambassadeurs, participanten en donateurs van spullen geven geen geld en krijgen geen vergoeding. U bent betrokken!

2. Donaties en schenkingen
Een gift in geld, die U vrijblijvend en soms anoniem geeft. Als we u kennen, laten wij u meestal het doel en de besteding weten.

3. Sponsorschap
U oormerkt uw gift voor een bepaald doel (bv. klimaatadaptatie, biodiversiteit) of een bepaalde doelgroep (bv. jongeren). U kunt voorwaarden stellen (bv. besteding in een bepaald gebied, aan een bepaald bedrijf). De afspraken hierover leggen we samen vast.

Alle BeeSupporters kunnen een bewijs van bijdrage vragen, als blijvende herinnering of om cadeau te geven.
Er zijn verschillende mogelijkheden: vermelding op de website, certificaat BeeSupporter, spaarbewijs, cadeaubon of iets anders.

Alle bijtjes helpen
met een donatie naar
NL41 RABO 0328 2695 30
t.n.v. BeeSupport, Amsterdam

of direct via onze QR-code: