ONLINE DONEREN
anbi wilde ganzen
Rek.nr.: IBAN NL41 RABO 0328 2695 30
BeeSupport, Amsterdam
(alle bijtjes helpen)

Wat doen we?

Les onder de boom.jpgOnze doelstelling is projecten of initiatieven voor bijenhouden te ondersteunen, die door personen in ontwikkelingslanden zelf zijn ontstaan. Dit zijn bij voorkeur kleinschalige projecten in beheer van lokale gemeenschappen, gericht op inkomen, welzijn en natuurbehoud.

Zij zelf verzorgen alle activiteiten, zoals de opleiding tot imker, en zij zelf geven aan welke verdere groei zij wenselijk achten. Via de projectleiders houden wij contact en bespreken de voortgang en richting. Dit gebeurt d.m.v. veldbezoek en intensief emailverkeer. Ook ontmoeten wij de projectleiders op de tweejaarlijkse Apimondia.

Het tweede doel van BeeSupport is erkenning van bijenteelt als belangrijke bijdrage tot verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking en natuurbehoud. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • Het geven van voorlichting over het belang van bijen en bijenteeltprojecten
  • Het versterken van het draagvlak voor ondersteuning aan bijenhouders in ontwikkelingslanden
  • Het werven van fondsen voor imkerprojecten
  • Het bemiddelen tussen imkerprojecten en Nederlandse en internationale organisaties en bedrijven voor training, publiciteit, sponsoring, subsidies, marketing.