Home

BEESUPPORT IN NEDERLANDbeesupport lentekriebels
Het 20-jarig bestaan van Stichting BeeSupport willen we rond 1 december 2024 groots vieren. Fundraising is gestart voor leerzame festiviteiten en voor het uitbrengen van educatieve publicaties over bijenhouden in een veranderende wereld. Voor beesupporters in Europa en natuurlijk voor (aankomend) imkers in Afrikaanse landen.

Plannen genoeg: een meertalige, duurzame leergang (geschikt voor ongeletterden), een praktijkcentum op lokatie in Amsterdam, een symposium met sprekers van naam, colleges, films, voorstellingen, vermaak. Door klimaatveranderingen en menselijk ingrijpen is 'BeeSupport' ook in Nederland nodig! 


fietser met honing

ACTIE - TRANSPORTMIDDEL
Voor de Kutsungirira Beekeeping Society in Zimbabwe is in ruim een jaar tijd het beoogde streefbedrag van Euro 27.540 opgehaald! Laatste, onvoorziene loodjes bedragen nog enkele 100-den euro's, veroorzaakt door koersverschillen, hogere prijzen en bankkosten. 

BeeSupport maakt meer dan 20 jaar mogelijk dat KBS imkers opleidt in Zimbabwe. Ruim 700 mensen (vrouwen, kinderen, mannen, anders), hebben daarmee de kans gekregen om hun levensonderhoud aan te vullen met opbrengsten uit de bijenteelt. Met zicht op een (2de hands) auto met laadbak kunnen de mensen plannen maken om mensen, drachtplanten, oogst en benodigdheden voor de imkerij te vervoeren.

Gemeenschappen gelegen tot 150 km vanaf het KBS instituut varen wel bij het ter beschikking hebben van een transportmiddel!  

Met dank aan alle BeeSupporters en donateurs van Wilde Ganzen. Voor een indruk van de actie en de impact: de uitzending van Wilde Ganzen is nog steeds te zien via NPO Startsoroti diplomas en stekken.jpegFASE 3 - BOUW PROCESSING UNIT 
Dit meerjarig project gaat verder, in samenwerking met de Teso Bee Development Organisation (TEBO) in Soroti, Uganda! De cooperatie start met de bouw van een honey-processing unit, waarmee de imkers betere kwaliteit kunnen bereiken en inkomen kunnen genereren. 

Medio 2023 zijn de toestemmingen binnen om te starten met de centrale unit. Met dat gebouw komt er gelegenheid om bijenwas en honing te verwerken, die de boeren uit de dorpen komen verkopen of die uit de dorpen opgehaald worden. De unit gaat voldoen aan de hygiene-eisen en is ook geschikt voor andere voedsel- en drank-verwerking. Zo zal het gebouw het jaar rond gebruikt worden. 

Het project Honingbijen in Dorpen is mogelijk door investering van KS Foundation en door delen van kennis met Partin en PUM. In deze fase is Wilde Ganzen actief betrokken, waardoor de mogelijkheden zijn verruimd. Ook de bestuurders van TEBO en enkele leden van de cooperatie zijn BeeSupporters: zij leveren vrijwillig en onbetaald een bijdrage aan de verbetering van leefomstandigheden van velen in hun gemeenschap. 


bijenboeken
GEZOCHT


- Imkerpraktijkboeken en studiemateriaal, graag Engels en Franstalig 

- Imkergereedschappen en materialen, teeltmateriaal, microscopen

- Ambassadeurs en beesupporters 

- Voor doelstellingen en projecten: Slimme Schenkers  


BESTUUR - VACATURE 
Voor de vijfde mens in het bestuur van Stichting BeeSupport zoeken we een inspirator en motivator met banden in een van de vele Afrikaanse landen. Iemand die een netwerk met zich meeneemt van boeren en imkers, die op natuurvriendelijke en verantwoorde wijze landbouw bedrijven. Ben je zo iemand of ken je zo iemand, neem contact op om kennis te maken! 

Alle bijtjes helpen
met een donatie naar
NL41 RABO 0328 2695 30
t.n.v. BeeSupport, Amsterdam

of direct via onze QR-code: