Waarom bijenhouden?


bijenlied artis
10 goede redenen
Door de Verenigde Naties zijn in 2015 de welbekende Sustainable Development Goals (SDG's) geintroduceerd. Daarvoor waren er Milleniumdoelstellingen en ook langer terug maakte men zich druk om natuurbeheer, bevolkingsgroei, armoede, milieuvervuiling en gebrek aan duurzaamheid. Denk onder meer aan Rachel Carson (1962, Silent Spring) en de Club van Rome (1971, Grenzen aan Groei). UN-Conferenties in Sharm-el-Sheikh (2022, COP27 Klimaat), Montreal (2022 COP15 Biodiversiteit) en Dubai (2023, COP28 Klimaat) bewijzen, dat de onderwerpen universeel en tijdloos zijn. Wij kunnen al dit 'grote denken' maar amper bevatten, en van het 'kleine doen' weten we zeker dat het werkt. Daarom kiest BeeSupport voor bijenteelt, om volgende redenen: 

1. Diversiteit, soortenrijkdom
Bijen zijn nodig voor bestuiving en variatie in wilde planten en in de land- en tuinbouw: ze brengen stuifmeel over van de ene naar de andere plant, waarna selectie en bevruchting plaatsvindt. Hierdoor groeit er groente en fruit en ontstaan er zaden voor teelt van diverse beplanting.

2. Levensmiddelen
Honing, stuifmeel en bijenbrood verrijken het sobere voedselaanbod van mensen met lage inkomens. De bestuiving van gewassen door de bijen levert misschien nog wel meer op voor de mens: meer, gevarieerder en gezonder voedsel kan verzameld en geteeld worden.

3. Verzorgingsproducten
Honing, propolis, bijenwas, koninginnengelei en bijengif passen in een eenvoudige huisapotheek. Bijenproducten kunnen lichamelijke klachten verlichten en helpen bij ontstekingen. Met bijenwas wordt zalf en zeep gemaakt. Hygiëne verbetert de leefomstandigheden van mensen.

4. Gemengd boerenbedrijf 
Bijen houden is geen dagtaak, dat doe je tussen de bedrijven door. Een imkerij past uitstekend op een boerderij met gewassen en dieren, waar aanwezige kennis en ervaring het succes bepalen. Een goede (bijen-) boer stemt ritme van seizoenen af op de gewassen en werkt samen met de bijen.

5. Makkelijk te organiseren
Vrouwen, mannen, anders, van alle leeftijden: iedereen kan leren imkeren. Ook weeskinderen (o.a. door aids) en mensen met weinig geld kunnen bijen gaan houden. De uitrusting kan lokaal, in eigen beheer worden vervaardigd, bijen en een plek voor de kasten zijn in de omgeving te vinden.

6. Ook zonder eigen grond
Bijen vliegen bijna overal ter wereld en op een paar vierkante meter kan al een bijenkast staan. Elk terrein is waardevol: stad, land, gecultiveerd of ongerept. Bij gebrek aan voedsel voor bijen bewerken imkers het land en daarmee vergroten ze biodiversiteit en gaan ze bodemerosie tegen.

7. Complementair
Nectar en pollen (stuifmeel) worden alleen door insecten verzameld (o.a. bijen). Er is geen sprake van verdringing of competitie met andere dieren die leven in de natuur of die worden gehouden op gemengde boerenbedrijven. Ecosystemen en gemeenschappen hebben baat bij deze harmonie.

8. Duurzame ecosystemen
Bijenhouders hebben belang bij gelukkige bijen in een gezonde biotoop. Zij zetten zich in voor natuurbehoud en een beter milieu en ondersteunen natuurlijke kringlopen. Zij koesteren hun eigen leefomgeving en beschermen daarmee mens en dier tegen onder andere klimaatverandering.

9. Handel en inkomen
De bijenteelt schept inkomen op een manier die past in een nog niet aangetaste, rurale omgeving. Imkermaterialen, gereedschappen, de bijen zelf en de producten (liefst van internationale kwaliteit) is handel, die de lokale economie een impuls geeft en ongelijkheid vermindert.

10. Ambacht en kunst
Handwerkers maken zelf ambachtelijk materiaal en gereedschap. Kaarsen en creatieve batik- en giettechnieken zijn kunstvormen met nut. Projecten van lokale gemeenschappen zorgen voor zelfontplooiing en vergroting van eigenwaarde. De activiteiten brengen plezier in het leven! 

Alle bijtjes helpen
met een donatie naar
NL41 RABO 0328 2695 30
t.n.v. BeeSupport, Amsterdam

of direct via onze QR-code: