ANBI

Met versterking van de bijenteelt, honingbijen, bijen en het insectenbestand in het algemeen investeert onze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de toekomst van de aarde: flora, fauna, milieu, klimaat, mensen, economie. 

Vergoedingenbeleid, statuten en reglementen
Stichting BeeSupport is een vrijwilligersorganisatie, die op 1 december 2004 bij notariële acte in het leven is geroepen. In de statuten staan onder meer de doelen van de stichting (artikel 2). In aanvulling op de statuten, vanwege de Wbtr, hanteren wij een leidraad met profielen voor bestuursleden en een bestuursreglement met daarin hoe wij behoorlijk bestuur zien en het beloningsbeleid. We streven naar 100% doelbesteding en bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden (conform artikel 4, lid 5 van de statuten). 

Beleidsplan
Ons werk is gebaseerd op een meerjarig beleidsplan 2022 - 2028.  
 
Verantwoording 
Jaarverslag 2023 
Jaarverslag 2022 
 
Activiteiten
Inhoudelijk jaarverslag 2021
Inhoudelijk jaarverslag 2020
Inhoudelijk jaarverslag 2019
Inhoudelijk jaarverslag 2018

Financiën

Financieel jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2018
 
Kamer van Koophandel (KvK)
nummer 34216818
 
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)
nummer 8141 05 580 (bijna gelijk aan BTW-nummer: NL 8141 05 580 B01)
 
Rekeningnummer
IBAN NL41 RABO 0328 2695 30
ten name van Stichting BeeSupport te Amsterdam.

Meer informatie 
Zoekt u andere antwoorden, schroom dan niet om contact op te nemen.
Alle bijtjes helpen
met een donatie naar
NL41 RABO 0328 2695 30
t.n.v. BeeSupport, Amsterdam

of direct via onze QR-code: