ONLINE DONEREN
anbi wilde ganzen
Rek.nr.: IBAN NL41 RABO 0328 2695 30
BeeSupport, Amsterdam
(alle bijtjes helpen)
Nieuwsbrief - Contact - Winkel - ANBI - English version Bookmark and Share

contact

Bestuursleden
Annemieke Timmerman, voorzitter, telefoon 06 1098 1271
Ellen Michaelis, penningmeester/secretaris, telefoon 06 2542 44 25
Erik Wittenberg, algemeen bestuurslid
Over ons kunt u hier meer lezen.

E-mail
info@beesupport.nl

Bezoekadres
U bent van harte welkom op ons kantoor op bijzondere locatie met schilderachtig uitzicht.
Hiervoor kunt u bij voorkeur per e-mail of telefonisch via de secretaris een afspraak maken.

Postadres
Stichting BeeSupport
Tussen de Bogen 48
1013 JB Amsterdam
Telefoon 020 707 3104 (bel bij geen gehoor een van de bestuursleden)

Kamer van Koophandel (KvK)
nummer 34216818

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)
nummer 8141 05 580

Donatie en (periodiek) giften
Stichting BeeSupport is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Op de website van de Belastingdienst staat meer informatie over donaties en giften.

Rekening Rabobank Amsterdam
IBAN: NL41 RABO 0328 2695 30 t.n.v. Stichting BeeSupport

Website
https://www.beesupport.nl