ONLINE DONEREN
anbi wilde ganzen
Rek.nr.: IBAN NL41 RABO 0328 2695 30
BeeSupport, Amsterdam
(alle bijtjes helpen)
Nieuwsbrief - Contact - Winkel - ANBI - English version Bookmark and Share

ANBI

Stichting BeeSupport

De stichting is bij notariële akte in het leven geroepen op 1 december 2004. In de oprichtingsakte staan de doelstellingen, bestuurlijke zaken, financiële zaken en dergelijke uitgebreid beschreven.
De belangrijkste zaken zijn hieronder uitgelicht.

Actueel bestuur
Annemieke Timmerman, voorzitter
Ellen Michaelis, penningmeester/secretaris
Erik Wittenberg, algemeen bestuurslid

Doelen
a. Projecten of initiatieven voor bijenhouden ondersteunen, die door personen in ontwikkelingslanden zelf zijn ontstaan. Dit zijn bij voorkeur kleinschalige projecten in beheer van lokale gemeenschappen die gericht zijn op inkomen, welzijn en natuurbehoud.
b. Bevorderen van erkenning van bijenteelt als belangrijke bijdrage aan betere levensomstandigheden van de bevolking van ontwikkelingslanden en aan natuurbehoud in het algemeen, waaronder erkenning van het belang van bijen en andere insecten voor het behoud van de diversiteit in de natuur en de voedselproductie
c. alles wat rechtstreeks of zijdelings bijdraagt aan deze doelstellingen.

Middelen
a. Het geven van voorlichting over het belang van bijen en bijenteeltprojecten
b. Het versterken van het draagvlak voor ondersteuning aan bijenhouders in ontwikkelingslanden
c. Het werven van fondsen voor imkerprojecten en het financieel of anderszins ondersteunen van hulpprojecten inzake bijenteelt, bevordering inkomen, welzijn, natuurbehoud
d. Het bemiddelen tussen imkerprojecten en Nederlandse en internationale organisaties en bedrijven voor training, publiciteit, sponsoring, subsidies, marketing
e. alle overige wettige middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden.

Welke informatie heeft u nog meer nodig over Stichting BeeSupport?

Kamer van Koophandel (KvK)
nummer 34216818

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)
nummer 8141 05 580

Beleid
Een beleidsplan ligt ten grondslag aan de activiteiten die wij jaarlijks uitvoeren.

Financiële jaarverslagen
Financieel jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2018

Verslagen van de activiteiten
Inhoudelijk jaarverslag 2020
Inhoudelijk jaarverslag 2019
Inhoudelijk jaarverslag 2018

Beloningsbeleid
Alle voorkomende werkzaamheden vanuit of namens bestuur worden door vrijwilligers uitgevoerd. De bestuursleden en medewerkers ontvangen geen vacatiegeld of beloning. Dit betekent dat alle giften geheel ten goede komen aan de doelen van de stichting.

Slim geven
Stichting BeeSupport is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt dit nakijken op: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/. Dit betekent dat u als particulier of bedrijf giften onder voorwaarden kunt aftrekken van de belastingaangifte. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/giften/. Ook de schenkingsovereenkomst kunt u bij de belastingdienst downloaden.

Heeft u vragen, schroom dan niet om contact op te nemen met een der bestuursleden van BeeSupport.