ONLINE DONEREN
anbi wilde ganzen
Rek.nr.: IBAN NL41 RABO 0328 2695 30
BeeSupport, Amsterdam
(alle bijtjes helpen)
Nieuwsbrief - Contact - Winkel - ANBI - English version Bookmark and Share

ANBI

Stichting BeeSupport is opgericht op 1 december 2004.

Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel Amsterdam is: 34216818

Het RSIN nummer is: 8141.05.580


Bestuur:
Annemieke Timmerman, vicevoorzitter
Ellen Michaelis, penningmeester/secretaris

De doelstelling van BeeSupport

1. Projecten of initiatieven voor bijenhouden ondersteunen, die door personen in ontwikkelingslanden zelf zijn ontstaan. Dit zijn bij voorkeur kleinschalige projecten in beheer van lokale gemeenschappen die gericht zijn op inkomen, welzijn en natuurbehoud.

2. De erkenning bevorderen van de belangrijke bijdrage van bijenteelt aan betere levensomstandigheden voor de bevolking van ontwikkelingslanden en aan natuurbehoud

3. Erkenning van het belang van bijen en andere insecten voor het behoud van de diversiteit in de natuur en de voedselproductie.


De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

Het geven van voorlichting over het belang van bijen en bijenteeltprojecten

Het versterken van het draagvlak voor ondersteuning aan bijenhouders in ontwikkelingslanden

Het werven van fondsen voor imkerprojecten en het financieel of anderszins ondersteunen van hulpprojecten in het kader van de doelstelling van de stichting

Het bemiddelen tussen imkerprojecten en Nederlandse en internationale organisaties en bedrijven voor training, publiciteit, sponsoring, subsidies, marketing


Alle voorkomende werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd.