10 goede redenen

1. Diversiteit, soortenrijkdom
Bijen zijn nodig voor variatie in wilde planten en in de land- en tuinbouw: ze brengen stuifmeel over van de ene naar de andere plant, waarna selectie en bevruchting plaatsvindt. Hierdoor groeit er groente en fruit en ontstaan er zaden voor teelt van diverse beplanting.

2. Levensmiddelen
Honing, stuifmeel en bijenbrood verrijken het sobere voedselaanbod van mensen met lage inkomens. De bestuiving van gewassen door de bijen levert misschien nog wel meer op voor de mens: meer, gevarieerder en gezonder voedsel kan verzameld en geteeld worden.

3. Verzorgingsproducten
Honing, propolis, bijenwas, koninginnengelei en bijengif passen in een eenvoudige huisapotheek. Bijenproducten kunnen lichamelijke klachten verlichten en helpen bij ontstekingen. Met bijenwas wordt zalf en zeep gemaakt. Hygiëne verbetert de leefomstandigheden van mensen.

4. Gemengd boerenbedrijf 
Bijen houden is geen dagtaak. Een imkerij past uitstekend op een boerderij met gewassen en dieren, waar aanwezige kennis en ervaring het succes bepalen. Een goede (bijen-) boer stemt ritme van de seizoenen af op gewassen en werkt samen met de bijen.

5. Makkelijk te organiseren
Vrouwen, mannen, anders, van alle leeftijden: iedereen kan leren imkeren. Ook weeskinderen (o.a. door aids) en mensen met weinig geld kunnen bijen gaan houden. De uitrusting kan lokaal, in eigen beheer worden vervaardigd, bijen en een plek voor de kasten zijn in de omgeving te vinden.

6. Ook zonder eigen grond
Bijen vliegen bijna overal ter wereld en op een paar vierkante meter kan al een bijenkast staan. Elk stukje land is waardevol: gecultiveerd, braakliggend of ongerept. Bij gebrek aan drachtplanten bewerken imkers de terreinen en daarmee gaan ze ook bodemerosie tegen.

7. Complementair
Nectar en pollen (stuifmeel) worden alleen door insecten verzameld (o.a. bijen). Er is geen sprake van verdringing of competitie met andere dieren die leven in de natuur of die worden gehouden op gemengde boerenbedrijven. Hele gemeenschappen hebben baat bij deze harmonie.

8. Milieuvriendelijk, duurzaam
Bijenhouders hebben belang bij goed natuurbeheer en bij bescherming van de leefomgeving van bijen. Zij zullen zich inzetten voor natuurbehoud, duurzaamheid en een beter milieu. Zij zullen hun eigen leefomgeving koesteren en de bijen en zichzelf beschermen tegen klimaatverandering.

9. Handel en inkomen
De bijenteelt schept inkomen op een manier die past in een nog niet aangetaste, rurale omgeving. Imkermaterialen, gereedschappen, de bijen zelf en de producten (liefst van internationale kwaliteit) is handel, die de lokale economie een impuls geeft en ongelijkheid vermindert.

10. Ambacht en kunst
Plaatselijke handwerkers maken zelf ambachtelijk materiaal en gereedschap. Kaarsen en creatieve batik- en giettechnieken zijn eenvoudige kunstvormen. Kleinschalige projecten in beheer van lokale gemeenschappen zorgen voor vergroting van eigenwaarde en zelfontplooiing van mensen.

Alle bijtjes helpen
met een donatie naar
NL41 RABO 0328 2695 30
t.n.v. BeeSupport, Amsterdam

of direct via onze QR-code: