ONLINE DONEREN
anbi wilde ganzen
Rek.nr.: IBAN NL41 RABO 0328 2695 30
BeeSupport, Amsterdam
(alle bijtjes helpen)

Ghana: Bee Project

Algemene informatie bijenhouderij project CPYWD Ghana

Het project wordt geïmplementeerd in het meest arme gedeelte van Ghana; in de plaats Bimbilla op het platteland van Noord-Ghana. Hier wonen hoofdzakelijk boeren van multi-etnische afkomst (stammen). Het project is bestemd voor vrouwen en jongeren, toegankelijk voor iedereen binnen deze categorie, ongeacht culturele, religieuze en politieke voorkeuren en achtergrond. Ghana is een democratisch land met een goed bestuur en een gedecentraliseerd management systeem met een groeiende economie. Door de globale economische crisis is de inflatie echter wel toegenomen en fluctueren de prijzen sterk.

De omgeving van Bimbilla is vruchtbaar door de vele fruitbomen die er aanwezig zijn en er is veel potentie om de honingproductie te professionaliseren. Een aantal staff-leden van CPYWD heeft zelf al jarenlange ervaring in bijenhouderij en het trainen van de boeren in moderne bijenhouderij. De boeren uit de gemeenschappen waren alleen bekend met "traditional beehunting": het uitroken van bijennesten en wegnemen van honing uit de nesten. Hierdoor ontstaan bosbranden en worden bijen vernietigd. Dit terwijl bijen een gunstig effect hebben op het milieu en op de vruchtbaarheid van het land, o.a. door kruisbestuiving. Honing is een gezond product dat als goede vervanger van suiker kan dienen en ook een helende werking kan hebben bij ziekte (keelpijn). Een zeer welkom product als aanvulling op het eenzijdige voedsel in Ghana dus.

De vrouwen en jongeren uit de omgeving van Bimbilla waren op zoek om een extra inkomen te genereren. De vrouwen werken mee op het land, doen het huishouden en worden verantwoordelijk gesteld voor de opvoeding en schoolgang van hun kinderen. Echter, financiële invloed hebben ze niet. De jongeren hebben over het algemeen ook een ondergeschikte rol binnen het gezin en de gemeenschap. Ze zijn afhankelijk van hun ouders en andere familie leden om naar school te kunnen en vaak kunnen alleen de oudste kinderen doorstuderen (naar de bovenbouw van de middelbare scholen en vervolg opleidingen). Door hen te trainen in bijenhouderij (een inkomsten genererende activiteit), wordt hun onafhankelijkheidspositie verstevigd waardoor de primaire levensomstandigheden van het gezin worden verbeterd en hun ontwikkelingskansen worden vergroot.

Na algemene voorlichtingen binnen de gemeenschappen is moderne bijenhouderij door de doelgroep geïdentificeerd als lucratief. Bijenhouderij is niet arbeidsintensief, wat betekent dat je het kan beoefenen naast werken op het platteland, naar school gaan en het huishouden. Echter, het vergt wel kennis en een zorgvuldige manier van werken. Door de trainingen en begeleiding van CPYWD wordt gestreefd naar het produceren van kwaliteitshoning en naar het professionaliseren van de bijenteelt in Ghana.

Fase 1 van het project (2008-2009) is succesvol afgesloten. Er zijn 150 vrouwen en jongeren getraind in bijenhouderij en is er een Resource Centre gebouwd, dat gebruikt gaat worden voor trainingen, honingproductie en verkoop, demonstraties, etc. De deelnemers zijn van het begin af aan betrokken bij het project. De motivatie van de deelnemers is groot. Een belangrijke indicatie hiervoor is dat ze zelf hebben meegeholpen aan de bouw van het Resource Centre en dat ze deel hebben genomen aan alle trainingen. Ondanks dat de deelnemers er zelf nog geen direct (financieel) profijt van hebben gehad, zijn ze toch bereid geweest om zich in te zetten. Vanuit deze basis en dit vertrouwen kunnen we goed werken met het"fund revolving support".

Doelstellingen fase 2

1.De deelnemers zijn getraind in bijenhouderij, honing- en bijenwas productie, business en loan management, marketingstrategieën.

2.Na de uitvoering van fase 2 kunnen 150 vrouwen en jongeren zelfstandig aan de slag als imker.

3.De vrouwen en jongeren zijn in staat om een eigen (aanvullend) inkomen te genereren, wat hun onafhankelijkheidspositie versterkt en ondernemerschap stimuleert. Hierdoor zijn ze een rolmodel voor hun omgeving

4.De lokale economie wordt gestimuleerd

5.De bewoners van de 9 dorpen gaan bewuster om met het milieu en hun omgeving. De bewoners zien in verhouding tot "traditional beehunting" de voordelen van moderne bijenhouderij in. Ze weten hoe ze honing kunnen gebruiken en wat de voedingswaarde is.

In fase 2 zal het Resource Centre gemeubileerd en bevoorraad worden, zodat de honing op een hygiënische en controleerbare manier verwerkt en gebotteld kan worden en trainingen in het Resource Centre kunnen plaatsvinden. Daarnaast zal het Resource Centre als verkoopadres dienen. De marketingstrategieën over hoe de honing op de markt te brengen zijn al uitgedacht, door de CPYWD staff en door de deelnemers zelf.
Verder zullen de deelnemers een bijenkorf en beschermingskleding ontvangen in de vorm van een fund revolving support. Binnen 3 jaar hebben de deelnemers dit afbetaald door een deel van hun oogst af te staan. Een gedeelte van de oogst (honing) die ze moeten afstaan wordt berekend als service/programma kosten.

Lange termijn doelstellingen:
Om de honing productie te verduurzamen en professionaliseren willen we binnen 3 à 4 jaar het volgende bereiken:

1.Een keurmerk voor de honing, door middel van registratie bij de "food and drugs board".

2.Aanmelden bij het "Market Access Promotion Network" (MAPRONET), een lokaal netwerk van organisaties die ingangen tot de (lokale en externe) markten promoot voor lokale producten. Omdat je hiervoor lidmaatschap moet betalen is dit tot op heden nog niet gebeurd, maar zodra de honingproductie vergroot, zal CPYWD zich hiervoor aanmelden.

3.Meer resource centra bevoorraden

4.Verbindingen leggen en de samenwerking aangaan met locale instanties, NGO's en eventueel micro krediet instituten.

Projectleider Ghana: Jacob

Fondsenwerver: Maartje Bos