ONLINE DONEREN
anbi wilde ganzen
Rek.nr.: IBAN NL41 RABO 0328 2695 30
BeeSupport, Amsterdam
(alle bijtjes helpen)

Wat kunt u bijdragen?

BeeSupport krijgt voortdurend vanuit Afrikaanse en andere landen aanvragen voor projectondersteuning. Met uw bijdrage kunnen we meer projecten honoreren waardoor er meer mensen uit de armoede kunnen komen en een zinvol bestaan kunnen opbouwen.

  U kunt hieraan bijdragen op verschillende manieren:

  1. Donatie 2. Vrijwilliger 3. Bedrijfssponsoring 4. Legaten.

  1. Als Donateur

  Wordt ook beesupporter, want .....Alle bijtjes helpen!

  Heeft u iets te vieren - een speciale verjaardag - afscheid - jubileum?
  U kunt overwegen BeeSupport als Goed Doel te kiezen voor uw feestcadeau's.
  Wij kunnen desgewenst een presentatie verzorgen om uw gasten met BeeSupport bekend te maken.

  U kunt ook eenvoudig doneren via de online donatieknop onderaan in het menu links.

  Wilt u liever gewoon overmaken?

  Bankgegevens: NL41 RABO o328 2695 30, Amsterdam
  Stichting BeeSupport is bij de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) wat wil zeggen dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

  Vermeld u bij uw overmaking uw e-mailadres, dan kunnen we u via onze nieuwsbrief op de hoogte houden van de voortgang van de projecten en onze acties en activiteiten. Desgewenst kunt u hem ook per post ontvangen. De nieuwsbrief verschijnt één of twee keer per jaar.

  Stichting BeeSupport
  Tussen de Bogen 48
  1013 JB Amsterdam
  Telefoon: 020- 7073104 / 06 25 4244 25

  E-mail: infoatbeesupport.nl
  Website: www.beesupport.nl


  2. Als vrijwilliger

  Een flinke groep vrijwilligers heeft al een steentje bijgedragen aan BeeSupport.

  Als BeeSupport je aanspreekt, schroom niet je ook als vrijwilliger aan te melden.

  Op dit moment zoeken we bijvoorbeeld:

  • mensen die ludieke acties willen opzetten, met vrienden, familie, in de sport- of zangvereniging...
  • mensen die via hun eigen netwerk voor BeeSupport willen werven
  • mensen die met hun specifieke kennis en vaardigheden iets voor BeeSupport willen doen

  BeeSupport wil ook graag samenwerken met studenten en scholieren

  • die een evenement willen organiseren binnen hun opleiding
  • die een onderzoek willen uitvoeren als studieopdracht
  • die een project/bedrijfsplan willen schrijven als studieopdracht

  3. Als bedrijfssponsor

  BeeSupport werkt met ondernemers in de 3e wereld. U kunt uw sponsorschap bijvoorbeeld inzetten in het kader van uw MVO-programma (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). BeeSupport kan voor uw personeel een lezing verzorgen.

  In 2009 heeft Vodafone Netherlands Foundation een belangrijk sponsorschap aan BeeSupport verzorgd.

  4. Legaten

  Het is ook mogelijk grotere particuliere donaties aan BeeSupport te schenken, bijvoorbeeld in de vorm van een legaat. BeeSupport is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling). Dit betekent dat u uw gift aan BeeSupport van uw inkomsten- en vennootschapsbelasting mag aftrekken.