Het verhaal

BeeSupport begon in Zimbabwe

Honingraat met bijen.jpgTussen 1994 en 1998 werkte Ellen Michaélis als meubelmaker in Zimbabwe. In 1996 kwam ze in contact met hobby-imker en basisschoolleraar Michael Hlungwani. Honingjagen (honing vergaren) was algemeen gebruikelijk en Ellen leerde dat dit met grote gevaren gepaard ging, omdat door gebruik van vuur het bijenvolk meestal vernietigd werd en veldbranden konden ontstaan. De honingoogst was klein. Michael was ervan overtuigd, dat scholing over bijenhouden ertoe zou bijdragen veilig meer honing te kunnen oogsten en daarmee inkomsten te genereren. In 1997 volgde Michael's vrouw Miriro een cursus bijenhouden. Na een succesvolle honingoogst raakten de omwonenden zo geinteresseerd, dat het echtpaar Hlungwani samen met hun dorpsgenoten de Kutsungirira Beekeeping Society oprichtten.

Onder de indruk van de mogelijkheden van bijenteelt voor de boerenbevolking besloot Ellen zich in te zetten voor de ontwikkeling van dit imkerproject. Terug in Nederland benaderde zij Jane Aerts van Green Development Foundation, met een vestiging in Amsterdam, die duurzame plattelandsprojecten in ontwikkelingslanden ondersteunt. Samen assisteerden zij KBS bij het verwerven van fondsen voor de trainingen en imkermaterialen. Tevens waren zij adviseurs en klankbord voor Michael en de clubleden bij alle aspecten van de ontwikkeling van het project.

Tussen 2000 en 2004 ontstond het idee om ook andere imkerprojecten te helpen ontwikkelen, grotendeels door het succes van Kutsungirira Beekeeping Society. Ellen maakte in 2001 tijdens het Internationale Bijencongres Apimondia kennis met de imker Peter Otengo uit Kenia, die in zijn dorpsgemeenschap een imkerproject wilde opzetten. In 2004 ontmoette Ellen de Nederlandse imker en bosbouwer Bert-Jan van Wichen. Hij was in Kenia geweest en wilde zich graag inzetten voor imkers in dat land. Beider ervaringen waren genoeg aanleiding voor Ellen en Bert-Jan om, na een periode van praten en plannen, op 1 december 2004 de Stichting BeeSupport op te richten.

Alle bijtjes helpen
met een donatie naar
NL41 RABO 0328 2695 30
t.n.v. BeeSupport, Amsterdam

of direct via onze QR-code: