ONLINE DONEREN
anbi wilde ganzen
Rek.nr.: IBAN NL41 RABO 0328 2695 30
BeeSupport, Amsterdam
(alle bijtjes helpen)

Internationaal Bijencongres Apimondia

De internationale Apimondia vindt tweejaarlijks plaats, telkens in een ander land.
Duizenden imkers, wetenschappers, handelaren en andere belangstellenden nemen eraan deel.

Lezingen, workshops, uitwisseling van ervaring en kennis
De Apimondia is voor de Afrikaanse bijenhouders bijna het enige middel tot persoonlijke communicatie met imkers uit andere landen.
Naast het volgen van lezingen en workshops kunnen de deelnemers ook zelf een lezing geven.
Zo vertellen de Afrikaanse imkers aan collega's uit andere landen over hun eigen werkpraktijk.
BeeSupport ontmoet er bijenhouders uit Afrika die het bijenhouden als bron van inkomsten voor een grotere groep mensen (willen) ontwikkelen.

Onderlinge Afrikaanse contacten: o.a. ApiTrade Africa
In de afgelopen jaren is projectleider Michael Hlungwani van de Kutsungirira Beekeeping Society uit Zimbabwe meerdere keren in Nederland geweest en is van daaruit doorgereisd naar de Apimondia. Ook andere projectleiders hebben elkaar daar ontmoet en hun projecten besproken. Zij namen ook deel aan een workshop over regels en vereisten in verband met export van honing naar de Europeese Unie. Na de Apimondia in Melbourne, Australiƫ hebben Michael en Miriro in de week daarop nog praktijkervaring kunnen opdoen bij twee ervaren imkers op Kangeroo Island.

Internationale Samenwerking: Bijenteelt als middel tot welzijn en economische vooruitgang Sinds 2001 heeft Ellen Michaelis zitting in de Committee for Beekeeping for Rural Development. De leden zijn afkomstig uit alle continenten. Zij spannen zich in voor bevordering van bijenhouden als bron van inkomsten en welzijn voor de (plattelands)bevolking in ontwikkelingslanden.

Waarschijnlijk het meest besproken onderwerp op de Apimondia:
Het grootste probleem, wereldwijd, voor o.a. de bijenhouders, is het verlies van vele bijenvolken. In de V.S. is dit 70% - 80 % van de bijenpopulatie. Er worden veel mogelijke oorzaken onderzocht. Onderling contact om de reden te vinden is hoogst noodzakelijk.

Handelsbeurs en leerzame excursies
Tijdens het congres vindt ook de commerciele handelsbeurs plaats waar alle soorten imkerapparatuur, beschermende kleding, boeken, videos en bijenproducten uit de hele wereld worden aangeboden.
Bezoeken aan lokale imkerijen en imkermarkten en het culturele avondprogramma voegen gezelligheid en ontspanning toe aan de intensieve ervaring van het Apimondia congres.