ONLINE DONEREN
anbi wilde ganzen
Rek.nr.: IBAN NL41 RABO 0328 2695 30
BeeSupport, Amsterdam
(alle bijtjes helpen)

Projecten algemeen

Bijenteeltprojecten kunnen met relatief weinig kapitaal door locale gemeenschappen worden opgestart en uitgevoerd. Iedereen kan eraan deelnemen, ongeacht sekse, leeftijd, sociale status of bezit.

De succesvolle directe wisselwerking tussen natuur en menselijke inbreng versterkt het vertrouwen en vermogen zelfvoorziend te kunnen zijn.

De projecten vinden plaats in afgelegen gebieden met zeer beperkte voorzieningen, zoals water, stroom, telefoon, wegen en openbaar vervoer. De organisaties zijn door of met de lokale boerenbevolking opgezet.

Als gevolg van Aids zijn in veel dorpen gebroken gezinnen en families. Veel van de cursisten zijn weduwe of weduwnaar, dus alleenstaand gezinshoofd. Doordat ook voor Aids-weeskinderen imkercursussen worden georganiseerd, kunnen deze een steentje bijdragen in de kosten van hun levensonderhoud en toch naar school blijven gaan.

Bijenhouden geeft perspectief aan jongeren die anders naar de steden zouden wegtrekken op zoek naar een baan. Mannen, die al waren vertrokken, zijn teruggekomen, omdat zij zagen dat het bijenhouden imkomsten oplevert.

Veel vrouwen zijn geinteresseerd in de imkeropleiding. Zij kunnen bijenhouden makkelijk combineren met andere taken rond huis en erf. Ook al bezitten zij vaak niet de landbouwgrond, zij kunnen wel eigenaar zijn van bijenkasten en daarmee honing produceren.

Omdat bijenhouden o.a. gepaard gaat met het planten van fruitbomen als bron van voedsel voor de bijen, plukken de imkerfamilies in dubbele zin de vruchten van hun werk.