ONLINE DONEREN
anbi wilde ganzen
Rek.nr.: IBAN NL41 RABO 0328 2695 30
BeeSupport, Amsterdam
(alle bijtjes helpen)

Het verhaal achter BeeSupport

In 1996 kwam Ellen MichaƩlis tijdens haar werkzaamheden in Zimbabwe in contact met hobby-imker en basisschoolleraar Michael Hlungwani. Honingjagen (honing vergaren) was algemeen geVerwerken en zeven van de geoogste honing.jpgbruikelijk, maar met grote gevaren verbonden voor de bijen, omdat door gebruik van vuur het bijenvolk meestal vernietigd werd en veldbranden konden ontstaan. De honingoogst was klein. Michael was ervan overtuigd, dat scholing over bijenhouden ertoe zou bijdragen op veilige manier een grotere honingopbrengst te bereiken en daarmee voedsel en inkomsten te genereren. In 1997 volgde zijn vrouw Miriro een cursus bijenhouden. Na een succesvolle honingoogst werd de belangstelling van omwonenden zo groot, dat het echtpaar Hlungwani samen met hun dorpsgenoten de Kutsungirira Beekeeping Society oprichtten.

Onder de indruk van de grote mogelijkheden van bijenteelt voor de boerenbevolking besloot Ellen zich in te zetten voor de ontwikkeling van dit imkerproject. Terug in Nederland benaderde zij Jane Aerts van Green Development Foundation, een organisatie in Amsterdam, die duurzame plattelandsprojecten in ontwikkelingslanden ondersteunt. Samen assisteerden zij KBS bij het verwerven van fondsen voor de trainingen en imkermaterialen. Tevens waren zij adviseurs en klankboord voor Michael en de clubleden bij alle aspecten van de ontwikkeling van het project.

Het succes van Kutsungirira Beekeeping Society heeft tot het idee geleid ook andere imkerprojecten te helpen ontwikkelen. Dit idee werd concreter toen Ellen in 2004 de Nederlandse imker en bosbouwer Bert-Jan van Wichen tegenkwam. Hij was in Kenia geweest en wilde zich graag inzetten voor imkers in dat land. Ellen had in 2001 tijdens het Internationale Bijencongres Apimondia de imker Peter Otengo uit Kenia ontmoet, die in zijn dorpsgemeenschap een imkerproject wilde opzetten. Genoeg aanleiding voor Ellen en Bert-Jan om samen rond de tafel te gaan zitten. Na een periode van praten en plannen is op 1 december 2004 de Stichting BeeSupport opgericht.