ONLINE DONEREN
anbi wilde ganzen
Rek.nr.: IBAN NL41 RABO 0328 2695 30
BeeSupport, Amsterdam
(alle bijtjes helpen)

Onze werkwijze

A. BeeSupport kiest de projecten. Projecten moeten voldoen aan de volgende eisen:

  1. Het bevorderen van bijenteelt door het geven van cursussen.
  2. In opzet kleinschalig en milieuvriendelijk.
  3. De projectmedewerkers zelf zijn degenen die het project beginnen, uitbouwen en begeleiden.
  4. Het indienen een schriftelijk plan inclusief financiële onderbouwing voor de duur van 1 of 2 jaar.
  5. Het tweemaal per jaar afleggen van schriftelijke verantwoording zowel van de financiën als van de voortgang van het project.
  6. Aan het eind van de 2 jaar, het overleggen van een schriftelijke eindverantwoording, zowel van de financiën als van het bereikte resultaat.
  7. Indien van toepassing kan een nieuw tweejaren plan worden ingediend.


B. BeeSupport ondersteunt de projecten op de volgende manieren

1. Financiële middelen

BeeSupport verkrijgt de benodigde gelden door:
Ons doel bekend te maken via publicaties, presentaties, lezingen en exposities. Door op bijen- en milieumarkten en Open Dagen te staan. Door het organiseren van sportieve en culturele evenementen. Door het aanschrijven van organisaties die subsidies verlenen, zoals Wilde Ganzen, MIVA ed.

2. Begeleiding

BeeSupport houdt regelmatig contact en helpt de projecten bij het opstellen van plannen en begrotingen voor subsidieaanvragen. De eerste stap in het project is meestal een stuk land te vinden dat geschikt is voor de bijenteelt of daarvoor geschikt kan worden gemaakt. Omdat onze projecten in arme en vaak droge gebieden liggen, is de aanplant van bomen en andere gewassen, een goede watervoorziening en een omheining de eerste zorg. Daarna volgen faciliteiten om les te kunnen geven en de aanschaf van bijenkasten, beschermende kleding, berokers en andere gereedschappen.

3. Kennisbevordering

BeeSupport werkt eraan in Nederland de kennis te bevorderen over het belang van bijenhouden in ontwikkelingslanden:

Door presentaties voor en in samenwerking met Nederlandse imkers en bijenverenigingen. Door exposities en deelname aan evenementen bij schooltuinen en organisaties zoals Dierentuin Artis, Duincentrum de Zandwaaier in de Waterleidingduinen en informatiecentra van Natuurmonumenten. Door de projectleiders uit Afrika naar Nederland uit te nodigen voor het houden van publieke lezingen en gesprekken met donoren en subsidiegevers.

BeeSupport werkt internationaal aan verruiming van het besef, dat bijenteelt bijzondere betekenis kan hebben in ontwikkelingslanden voor kleine boeren en hun leefmilieu:

Door samenwerking en uitwisseling met organisaties zoals NECTAR (Nederland), BEES FOR DEVELOPMENT (Engeland), BEES ABROAD (Engeland), BARAKA CULTURAL COLLEGE (Kenia). Door deelname aan de APIMONDIA, een tweejaarlijkse wereldbijeenkomst van bijenhouders en wetenschappers op het gebied van Apicultuur. De Afrikaanse projectleiders geven daar lezingen en vertellen over hun eigen werkpraktijk.

BeeSupport ondersteunt de projectleiders/trainers van de bijenprojecten bij hun professionele ontwikkeling:

Door financiering van scholing op vaktechnisch en organisatorisch gebied. Door hulp bij het vinden van sponsoren en het verkrijgen van visa voor de deelname aan de Apimondia, waar zij lezingen kunnen volgen en geven en ervaringen uitwisselen met andere internationale bijendeskundigen.

4. Bevordering van de communicatie

Contact via SMS en internet zijn van groot belang voor de communicatie tussen de projectleiders en BeeSupport en/of andere organisaties. Voor toegang tot internet reizen projectleiders als Michael en Peter meer dan 100 km naar hun naburige stad. SMS kan gelukkig dichter bij huis. Enkele zaken met betrekking tot internet zijn in gang gezet en gedeeltelijk verwezenlijkt. Zo heeft de Kutsungirira Beekeeping Society nu een eigen webpage en is er contact gelegd voor sponsoring van computer- en internetvoorzieningen in de nabije toekomst.