Apimondia

Het wereldbijencongres Apimondia vindt periodiek plaats, telkens in een ander land. De voorloper, het International Apicultural Congress, vond voor het eerst plaats in Brussel in 1897. Er nemen per keer duizenden imkers, wetenschappers, handelaren en belangstellenden aan deel.

Lezingen en workshops zijn omlijst met een handelsbeurs waar imkermateriaal en gereedschap, boeken, video's en bijenproducten uit de hele wereld worden aangeboden. Gerelateerd aan het congres is vaak bezoek mogelijk aan imkerijen en bijenmarkten en het culturele avondprogramma voegt gezelligheid en ontspanning toe aan de intensieve ervaring die de Apimondia is.

2014 - Africa Symposium, Arusha, Tanzania
De Apimondia organiseert ook kleinere symposia. BeeSupport was mede initiatiefnemer van het Afrika Symposium in november 2014 en heeft flink wat werk verzet om het tot stand te brengen. Het had als thema African Bees for a Green & Golden Economy en het programma omvatte lezingen door vakmensen en onderzoekers, een Poster Presentatie, Ronde Tafel gesprekken en een Honing Expositie. Lokale partners en projectleiders van BeeSupport vertelden over hun projecten. Het Symposium bracht Afrikaanse bijenhouders en beleidsmakers bij elkaar en richtte zich specifiek op de praktijk en de mogelijkheden van duurzaam bijenhouden in Afrikaanse landen.

2008 - Oprichting van ApiTrade Afrika, Kampala, Uganda
De ledenorganisatie ApiTrade Africa Company Limited werd geregistreerd in Oeganda. Het is een samenwerkingsverband dat marktontwikkeling en handel in bijenproducten bevordert en dat inspeelt op de behoefte om strategische pro-Afrikaanse investeringen te doen. De organisatie vestigt de aandacht op de armzalige representatie van Afrikaanse landen op de wereldmarkt van honing en andere bijenproducten en de ontwikkeling van de bijenteeltsector op het Afrikaanse continent.

2007 - Apimondia Congress, Melbourne, Australie
Op de agenda van het 40ste congres de wereldwijde bijensterfte, een toen nog onverklaarbaar probleem. In de V.S. ging het om 70% tot 80 % van de bijenpopulatie. Er werden allerlei oorzaken onderzocht. Rond dit event hebben Zimbabwaanse imkers praktijkervaring opgedaan bij ervaren imkers op Kangeroo Island. De Apimondia is voor Afrikaanse bijenhouders bijna de enige toegang tot persoonlijke communicatie met imkers uit andere landen. Bijvoorbeeld in Zimbabwe kan anno 2020 nog steeds slechts 25% van de bevolking regelmatig toegang hebben tot het internet.

2001 - Apimondia Congress, Durban, South Africa
Meer dan 100 jaar na 'Brussel' werd het 37ste congres georganiseerd, toen pas voor het eerst op het Afrikaanse continent. Alle continenten waren nu bestreken en de droom van de heer Ridder van Rappard was vervuld om een echt internationale organisatie te hebben. Door die bijeenkomst heeft Ellen Michaelis enkele jaren zitting gehad in de Scientific Committee for Beekeeping for Rural Development. Leden van de Nederlandse delegatie deden verslag van deze Apimondia.

1949 - Apimondia Congress, Amsterdam, The Netherlands
Ruim 50 jaar na 'Brussel', tijdens het 13de congres, werd de Apimondia in huidige vorm opgericht. In ons eigen Amsterdam werd bij deze mijlpaal de World Federation of Beekeepers' Associations gesticht, dankzij de kundige organisatie, wilskracht en overtuigingen van Mr. L.R.J. Ridder van Rappard. 'Rolly' van Rappard (1906-1994) was van 1937 tot 1977 voorzitter van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland, de voorloper van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Van Rappard meende met het oprichten van een werkelijke wereldbijen U.N.O. en door het bevorderen van internationale kameraadschap tussen imkers een bijdrage te leveren aan de wereldvrede, (...) 'aangezien bijen niet weten wat grenzen betekenen'. En zo is dat!

Alle bijtjes helpen
met een donatie naar
NL41 RABO 0328 2695 30
t.n.v. BeeSupport, Amsterdam

of direct via onze QR-code: