Inheemse imkerij EU

Van de ongeveer 20.000 soorten bijen op aarde leven er naar schatting niet meer dan 5% in kolonies. Kolonievormende- en solitaire of wilde bijen komen voor in stad en land, behalve op eeuwig ijs. De kolonievormende soorten zijn hoog sociaal en vormen 3 geslachtengroepen: de Apis soorten (honingbijen), de Bombus soorten (hommels) en de Melipona soorten (angelloze bijen).

Bijen bevliegen rond het nest een leefgebied met een bereik van ±10 meter tot ±5 kilometer. Een kolonie honingbijen vermenigvuldigt zich door zwermen, de kolonie wordt groter door de eitjes die een koningin legt, waaruit bijtjes komen. Vooral klimaat en seizoen, het lokale ecosysteem, verstoringen en de dracht (stuifmeel en nectar in gewassen) bepalen de levenswijze.

BeeSupport is actief in Nederland en Europa. Ook inheemse bijen kunnen namelijk onze steun goed gebruiken. Drie BeeSupport bestuursleden hebben bijen in Amsterdam en we organiseren in eigen land promotieactiviteiten voor andere landen, met name op het Afrikaanse continent. Een pagina met kennis over onze 'eigen' bijen mag daarom niet ontbreken in de Kennisbank.

Algemene kennis en informatie
https://www.imkerpedia.nl 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Honingbij 
Het Bijenboek. Praktisch handboek der bijenteelt. 
Centrum Agrarische Geschiedenis - imkerij.

Inheemse bijen, stadsbijen, o.a. in Amsterdam 
https://www.urbanbees.co.uk/index.html 
https://maps.amsterdam.nl/honingbijen/?LANG=nl 
https://maps.amsterdam.nl/bijen/?LANG=nl 
https://www.bestuivers.nl/publicaties 

Nederlandse imkerkoepels 
https://www.bijenhouders.nl 
archief digitale nieuwsbrieven vanaf januari 2012, Imkernieuws
archief tijdschriften vanaf 1898, Bijenteelt, Het Groentje, Bijen en Bijenhouden
https://www.imkersnederland.nl
https://bdimkers.nl 

Europese Bijenteelt (selectie, koninginnen- en darrenteelt) 
http://www.beebreed.nl/index.html 
https://www2.hu-berlin.de/beebreed/ZWS/ 
https://zwartebij.org 

Bijen- en drachtplanten
http://www.bijenhelpdesk.nl 
https://bijenplanten.ontwikkelcentrum.nl/plant/zoeken/pagina/1 
https://hetlevendarchief.nl 

Biodiversiteit en klimaat 
https://klimaatadaptatienederland.nl 

Alle bijtjes helpen
met een donatie naar
NL41 RABO 0328 2695 30
t.n.v. BeeSupport, Amsterdam

of direct via onze QR-code: