Ethiopie

Het project wordt in Ethiopie, in Gurage zone in de dicht bevolkte dorp genaamd Gasure uitgevoerd. Het dorp ligt ongeveer 160 km ten westen van de hoofdstad Addis Abeba. De 12 vrouwen zullen getraind worden als lead beekeepers. Zij zullen een voorbeeldfunctie hebben naar andere vrouwen toe. De mensen in deze dorpen wonen in hutten die in groepen samengesteld een kleine gemeenschap vormen. Een familie telt vaak meer dan 6 personen.

In het dorp is zichtbaar verschil tussen de rollen en verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen. De achtergrond hiervan ligt in zowel religieuze als culturele aspecten binnen de samenleving. Daar het gebied ondanks het aanwezige potentieel door armoede geteisterd is, heeft de overheid aangespoord armoedebestrijding een hoge prioriteit te geven. Het bevorderen van economische activiteiten van de vrouwen is daarom zeer welkom. Uit ervaring in andere Afrikaanse landen is gebleken, dat veel vrouwen, mits zij de kans krijgen de technieken te leren, enthousiast bijenhouder zijn. Het werk is goed te combineren met de zorgtaken.

Continuïteit

Tot de vrouwen goed getraind zijn en formeel een eigen organisatie kunnen oprichten zullen we in nauwe samenwerking met Addis Nigat Foundation en Emebet Beekeeping for Environment zorg dragen voor de juiste manier van uitvoering van de activiteiten en de continuïteit van het project. De man die de training gaat verzorgen is bereid om de coördinatie op zich te nemen. Hij komt uit de regio, spreekt de lokale taal en werkt bij de lokale afdeling van het ministerie van landbouw. Vanuit zijn verantwoordelijkheid en als hobby imker heeft hij het imkeren in de omliggende dorpen gepromoot.

In juli zijn alle benodigde materialen gekocht en inmiddels is de eerste training gestart.

Het project wordt ter plaatse geleid door Emebet Dejene.

kaart Ethiopie

Alle bijtjes helpen
met een donatie naar
NL41 RABO 0328 2695 30
t.n.v. BeeSupport, Amsterdam

of direct via onze QR-code: