Zimbabwe

Zimbabwe heeft in wapenschild en wet als motto vastgelegd: eenheid, vrijheid, werk. Vanaf 18 april 1980 officieel de Republic of Zimbabwe, tot die tijd bekend als (Zuid-) Rhodesie. Op 11 november 1965 eindigde de Britse overheersing in Zuid-Rhodesia en werd eenzijdig de onafhankelijkheid uitgeroepen. Het is een land met een Hoogveld (met de hoofdstad Harare), de Middenvelden, een Lageveld in de bekkens en een Bergland, grenzend aan Mozambique, Zuid-Afrika, Botswana en Zambia. De staat van de landbouw is zwak: vroeger was Zimbabwe de bread basket van Zuidelijk Afrika, nu zijn er meer kleine boeren met veel lagere productiviteit. Rond 2000 stortte de agrarische sector in en kwam het land politiek en economisch in een neerwaartste spiraal terecht.

Lage grondstoffenprijzen, het investeringsklimaat, droogte en klimatologische veranderingen maken het land kwetsbaar. Er zijn 8 provincies en 2 steden met provinciale status. Mugabe heeft een belangrijke stempel gedrukt op het land, politiek actief vanaf 1960 tot zijn dood in 2019. Hij was zelf leraar en heeft steeds geinvesteerd in het onderwijssysteem. Taal: Shona, Engels en Ndebele zijn officieel. Belangrijke toeristische trekpleisters zijn de Victoriawatervallen, de Zambezi river, balancerende stenen en historische ruines van Great Zimbabwe. Het land is rijk aan mineralen, goud is een belangrijk exportproduct.
Er leven zo’n 14-15 miljoen mensen, werkloosheid wordt tot 90% geschat, waardoor vooral gekwalificeerde werkkrachten wegtrekken. In de landbouw werkt 60%. Er wordt geschat dat de helft van de Zimbabwanen voedselhulp nodig heeft. Er is ongelijkheid in inkomen, kansen, toegang tot faciliteiten. Geweld en achterstand van vrouwen en meisjes blijven een punt van zorg.

BeeSupport is vanaf 1996 in Zimbabwe en als direct gevolg van dat bezoek is in 2004 formeel Stichting BeeSupport opgericht. Er bestaat een Platform Zimbabwe, dat ruimte biedt aan Particuliere Initiatieven en aan ieder die geinteresseerd is in Zimbabwe.

kaart Zimbabwe

Alle bijtjes helpen
met een donatie naar
NL41 RABO 0328 2695 30
t.n.v. BeeSupport, Amsterdam

of direct via onze QR-code: