ONLINE DONEREN
anbi wilde ganzen
Rek.nr.: IBAN NL41 RABO 0328 2695 30
BeeSupport, Amsterdam
(alle bijtjes helpen)

Zimbabwe: Kutsungirira

Kutsungirira is het Shona woord voor 'Volharden in moeilijke tijden'. De Kutsungirira Beekeeping Society (KBS) is in 1996 opgericht door 7 vrouwen en 3 mannen uit het dorp Shazaume in het Mwenezi District in Zimbabwe.

De doelstelling is: Opleiden van imkers, bevorderen van bijenteelt en natuurbehoud en genereren van inkomsten door verkoop van honing en honingproducten.
Dit alles op natuurvriendelijke en duurzame wijze.

Michael Hlungwani en zijn vrouw Miriro staan aan de wieg van KBS. Michael, hobbyimker, en Miriro, die een cursus imkeren volgde, hadden een groot succes met hun eerste oogst: 40 potjes honing en zelfgemaakte bijenwaskaarsen. De buren wilden dat ook leren en richtten gezamenlijk Kutsungirira Beekeeping Club (sinds 2009 Society) op. De naam Kutsungirira betekent: "Volharden in moeilijke tijden", een zeer toepasselijke naam gezien de zware leefomstandigheden ter plekke. Mwenezi District is heet en droog, waardoor landbouwoogsten vaak tegenvallen. Gelukkig zijn er veel inheemse bomen en struiken die bij weinig regen toch bloeien en vruchten dragen en daarom aantrekkelijk zijn voor wilde bijen. Deze bijen leveren de bijenvolken voor de imkers.

Opleiding

Het hart van de activiteiten van KBS is trainen en begeleiden van nieuwe imkers. Er zijn inmiddels rond 350 vrouwen/meisjes en 310 mannen/jongens opgeleid. Er is aldoor een wachtlijst. Het leren is sterk praktijkgericht: Door observaties, praktijkoefeningen en via video's leren de cursisten met de bijenvolken omgaan, oogsten en verwerken van bijenproducten. Na afloop krijgen alle cursisten een startpakket mee, bestaande uit beschermende kleding, een bijenkast en een beroker. Tot 2008 vonden de cursussen plaats op het erf van Michael.

Vanwege de grote belangstelling
heeft KBS een eigen IMKER TRAININGSCENTRUM gebouwd.


Voorzieningen

KBS bouwt ook aan de infrastructuur voor de bijenteelt zoals een boomkwekerij, een schaduwdak, een boomgaard en een Eucalyptusplantage. Iedere dorpsbewoner kan jonge boompjes krijgen om op hun erf te planten. Een waterreservoir is aangelegd om het kostbare regenwater op te vangen dat het mogelijk maakt maïs en akkers en groentetuinen aan te leggen.
De mensen kiezen bewust voor gewassen, die extra voedsel voor de bijen opleveren en geen bestrijdingsmiddelen nodig hebben, bijvoorbeeld Zonnebloem.