Makkelijk bijdragen

1. Gratis doneren - kleine moeite, groot effect
U kunt met elke aankoop bij bekende winkels of booking sites gratis doneren! BeeSupport krijgt een commissie, als u bijvoorbeeld een reis of hotelkamer boekt. Het kost U geen cent extra, maar levert wel echte euro's op voor BeeSupport. Shop digitaal daarom altijd via SponsorKliks.

2. Donateurs - gift aan een ANBI, zonder dat het u iets kost
Wist u dat u periodieke giften (gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag, bijvoorbeeld 5x100 euro of 5x5000 euro) voor 100% mag aftrekken van de inkomstenbelasting? Deze periodieke giften zijn voor schenker en ontvanger interessant: BeeSupport ontvangt een aantal jaar een vast bedrag en U of Uw bedrijf mag de giften helemaal aftrekken. Meer hierover leest u onder slim schenken.

3. Donateurs - gewone (eenmalige) giften in geld
Kom persoonlijk euro's doneren in de BeeSupport collectebus op de Noordermarkt of maak digitaal geld over naar rekeningnummer NL41 RABO 0328 2695 30, t.n.v. BeeSupport, Amsterdam. De Belastingdienst hanteert een drempel en een maximum. Of - en onder welke voorwaarden - u een eenmalige gift van de inkomstenbelasting mag aftrekken leest u onder slim schenken.

4. Donateurs - giften online
U kunt safe, simpel en snel doneren via de online GEEF-knop in de linker kolom van deze website. Sinds kort kunnen wij ook giften en donaties verwerken via onze eigen QR-code, eveneens links in het menu. Richt uw mobiele codescanner op het scherm, kies uw bedrag en u kunt direct starten met het supporten van imkers in Afrika. Makkelijker kunnen we het niet maken.

5. Donateurs en participanten - giften in natura
Heeft u imkermaterialen of gereedschappen over? Wilt u van boeken of tijdschriften over bijenhouden af, in het bijzonder Engels - of Franstalig? Die kunnen wij met regelmaat naar ontwikkelingslanden (laten) brengen. Voor onze jaarlijkse uitverkoop op de Noordermarkt nemen wij ook spullen in, die niets met bijenhouden te maken hebben. Bij verkoop komen de opbrengsten ten goede aan de projecten. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

6. Ambassadeurs - als persoon of bedrijf
BeeSupport heeft altijd plaats voor ambassadeurs, in ruil voor promotie. Met ruimte voor eigen inbreng en ideeën, ook voor studie of stage. Wij zoeken contact met mensen, die:
  • ludieke acties willen opzetten, met vrienden, familie, collega’s of in verenigingsverband
  • willen werven voor BeeSupport via hun eigen netwerk of via een benefiet-gala
  • iets voor BeeSupport willen doen met hun specifieke kennis en vaardigheden
  • een evenement of inzamelingsactie willen organiseren als stageopdracht
  • een onderzoek moeten uitvoeren over bijen, imkers of de natuur als studieopdracht
  • een project- of bedrijfsplan gaan schrijven over bijen, bloemen en al daar omheen
7. Participanten - vraag Stichting BeeSupport over de vloer
BeeSupport kan een educatief, feestelijk of ontspannend evenement verzorgen, in ruil voor een donatie aan de doelstellingen van de stichting. U bent deelgenoot en wij komen naar u toe!
 
8. Sponsoren - als persoon, bedrijf of fonds
BeeSupport werkt met ondernemers in de 3e wereld. U kunt met uw bedrijf sponsorschap inzetten in het kader van uw MVO-programma (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Uw bedrijf een groen label, een ondernemer in een ontwikkelingsland een steun in de rug. Fair deal, toch? Stichting BeeSupport is intermediair en kan voor het bedrijf/uw personeel een lezing of leerzame workshop verzorgen, een excursie organiseren, regelmatige correspondentie op touw zetten of een periodieke nieuwsbrief maken. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

9. Donateurs en sponsoren - nalaten via erfenissen of legaten
Wilt u nalaten aan Stichting BeeSupport? U kunt bijvoorbeeld een bedrag via een legaat schenken of BeeSupport in een testament opnemen. Verdiep u verder in nalaten aan een goed doel.
 
10. Bewijs van bijdrage: geef en krijg er iets tastbaars voor terug
Verlangt u iets tastbaars terug voor uw gift, naast voldoening en de wetenschap bij te dragen aan de bijenteelt, welzijn en een rechtvaardiger verdeling van welvaart? Ook daar kunnen wij voor zorgen:
Alle bijtjes helpen
met een donatie naar
NL41 RABO 0328 2695 30
t.n.v. BeeSupport, Amsterdam

of direct via onze QR-code: