Wat doen we?

BeeSupport promoot de bijenteelt-sector als motor voor armoedebestrijding, natuurbehoud en milieubeheer. We geven voorlichting en genereren publiciteit over het belang van bestuivers (honingbijen) en bijenteeltprojecten in ontwikkelingslanden. In Nederland en Europa versterken we het draagvlak door publicaties, presentaties, lezingen, exposities, evenementen en door op markten te staan. We zetten campagnes op voor specifieke imkerprojecten en bemiddelen tussen lokale partners met imkerprojecten en particulieren, organisaties en bedrijven die projecten willen sponsoren.

BeeSupport adviseert bij de professionele scholing van imkers, trainers, leraren, projectleiders, timmerlieden, naaisters, smeden, bakkers en andere vaklieden die werk hebben door de imkerij. De lokale bevolking zelf verzorgt alle activiteiten, zoals de opleidingen en trainingen. In Nederland geven wij adviezen over tropische bijenteelt en ontwikkelingssamenwerking. We stellen graag onze ervaring beschikbaar aan organisaties die zelf projecten in ontwikkelingslanden uitvoeren of willen starten.

BeeSupport werkt samen met lokale partners. Zij zijn 'eigenaar' van een initiatief. Ter plaatse worden tempo en prioriteiten bepaald en geven partners aan welke groei zij wenselijk achten. Via de projectleiders houden wij contact over inhoud en voortgang, door middel van veldbezoek, email- en ander digitaal verkeer en vanaf 2019 ook via digitale meetings. De samenwerking is symmetrisch: 'wij' en 'zij' leren samen wat nodig is.  

BeeSupport begeleidt de projecten. Onze inbreng is afgestemd op opleidingsniveau en mogelijkheden om te communiceren ter plaatse. De partners moeten vaak over langere afstand reizen voor beschikking over computer- en internetvoorzieningen. Om de begeleiding goed te kunnen blijven doen, moeten we onze eigen vakkennis goed op orde houden. Daarvoor onderhouden we contact in de imker- en NGO-wereld en volgen we netwerkbijeenkomsten en cursussen.  

BeeSupport financiert initiatieven voor de bijenteelt. We hebben geen liggende gelden, dus per aanvraag organiseren deskundige mensen in Nederland inzameling van fondsen en verwerking van donaties. Met cash geld ondersteunen we investeringen 'in natura' op lokatie. Bijvoorbeeld door geschikt maken van een stuk grond voor de bijenteelt: grondbewerking, aanplant van bomen en andere gewassen, de watervoorziening en een omheining. Men kiest ook graag voor faciliteiten om les te kunnen geven en aanschaf van imkergereedschap en materialen. Middelen om te communiceren, gebouwen en vervoer zijn kersen op de taart die daarna aangeschaft kunnen worden. Deze investeringen verdienen zich terug met zelfredzaamheid: de gemeenschap kan in eigen levensonderhoud voorzien en heeft (behoudens in geval van rampen) geen externe hulp meer nodig. 

Alle bijtjes helpen
met een donatie naar
NL41 RABO 0328 2695 30
t.n.v. BeeSupport, Amsterdam

of direct via onze QR-code: