Hoe werken we?

BeeSupport kiest de projecten en wil de geformuleerde ambities realiseren samen met -, door - en afhankelijk van - de partners op locatie. Hierbij kiezen we als invalshoek ‘doen’ (focus op verbeteren), ‘denken’ (focus op financieren) of ‘delen’ (focus op bemiddelen en ontwikkelen). We werken samen met de partners en daarom bepalen zij mede de strategie. Onze inbreng is SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) en mondt uit in ‘gerealiseerde doelstellingen’: het hoogst haalbare, met het meeste succes voor de minste kosten.

De werkwijze van BeeSupport is een ABC'tje: we zien een lokale gemeenschap als 'eigenaar' van een project. We gaan voor tastbare resultaten en staan open voor oplossingen, altijd in een actieve rol als bemiddelaar, projectmanager of fondswerver, zowel richting de lokale partner als richting de gever(s) en andere relaties. We proberen met de ondersteuning maatwerk te leveren en precies te bieden wat nodig is: advies, kennis, uitwisseling, samenwerking, geld of goederen.

Heeft u vragen of wilt u projecten of ideeën met ons bespreken, neem gerust contact op!


A. BeeSupport selecteert bijenteeltprojecten die zich kenmerken door:
 1. het bevorderen van bijenteelt via educatie, cooperaties, beheer land, flora- en fauna, etc
 2. een opzet die overzichtelijk, kleinschalig en milieuvriendelijk is
 3. projectmatig werken, en dat betekent: plan, do, check, act
 4. het periodiek afleggen van verantwoording over financien, voortgang en resultaten
 5. een lokale partner/projectleider, die op de plaats van het project verantwoordelijk is
 6. een medewerker/projectleider via BeeSupport, die in Nederland verantwoordelijk is

B. BeeSupport werkt samen met volgende doelgroepen en relaties:
 1. lokale partners
 2. gevers, vrijwilligers, ambassadeurs, donateurs
 3. sponsoren, zoals investeerders, fondsen en stichtingen
 4. aanvragers, zoals lokale partners en andere NGO's en PI's
 5. intermediairs
 6. overige relaties

C. Beesupport ondersteunt de projecten met:
 1. nationale en internationale samenwerking op gebied van bijenteelt
 2. financiele middelen, verkregen via giften, wervingsacties en campagnes
 3. projectmanagement, duurzame begeleiding en nazorg
 4. ad hoc advisering en assistentie bij verzelfstandiging
 5. kennisbevordering en toegankelijk maken van onderwijs
 6. bevordering van communicatie en transportmogelijkhedenAlle bijtjes helpen
met een donatie naar
NL41 RABO 0328 2695 30
t.n.v. BeeSupport, Amsterdam

of direct via onze QR-code: